نام اصلی: The 10th Class Lout of the Knight Family
نام فارسی: آدم بی دست و پای سطح ده از خانواده شوالیه
نام های دیگر:
기사가문 망나니는 10클래스