نام اصلی: Champion's Path to Murim
نام فارسی: مسیر قهرمان به موریم
نام های دیگر:
격투 챔피언, 무림에 가다