نام اصلی: How the Pro in His Past Life Sucks the Sweet Honey
نام فارسی: پیشرفت یه حرفه ای سابق با یه وظیفه ی ساده
نام های دیگر:
How a Former Pro Takes Advantage by Doing an Easy Job
Sweet Honey of the Reincarnated Pro
転生のプロが甘い蜜を吸う方法
전생의 프로가 꿀 빠는 법