نام اصلی: Dororo Re:Verse
نام فارسی: بازگشت دورورو
نام های دیگر:
どろろ Re:Verse
도로로 Re:Verse