نام اصلی: Martial Streamer
نام فارسی: استریمر موریم
نام های دیگر:
잘 보이는 무림티비