نام اصلی: Heir of Mythical Heroes
نام فارسی: وارث قهرمانان اسطوره ای
نام های دیگر:
신화급 영웅들의 계승자