نام اصلی: Absolute Necromancer
نام فارسی: نکرومنسر تمام عیار
نام های دیگر:
All Master Necromancer
올 마스터 네크로맨서