نام اصلی: Helmut: The Forsaken Child
نام فارسی: هلموت: بچه فراموش شده
نام های دیگر:
Helmut (Honyo)
Helmut: A Criança Abandonada
ヘルムート~魔物に育てられた子~
헬무트
هلموت بچه رها شده