نام اصلی: The Demon Prince Goes to the Academy
نام فارسی: شاهزاده شیاطین به آکادمی می‌رود
نام های دیگر:
마왕은 학원에 간다