نام اصلی: The Crown Prince That Sells Medicine
نام فارسی: شاهزاده داروساز