نام اصلی: Medicine Genius Wizard
نام فارسی: جادوگر نابغه دارو خوار
نام های دیگر:
Drug-Eating Genius Mage
약먹는 천재 마법사
약먹는 천재마법사