نام اصلی: Player From Today Onwards
نام فارسی: از امروز یه بازیکنم
نام های دیگر:
Player Starting From Today
오늘부터 플레이어