نام اصلی: The Return of the Prodigious Swordmaster
نام فارسی: بازگشت شمشیرزن شگفت انگیــز
نام های دیگر:
Return to Sword Master
소드마스터로 회귀