نام اصلی: I Shall Live as a Prince
نام فارسی: من باید به عنوان یه شاهزاده زندگی کنم
نام های دیگر:
My Royal Awakening
대군으로 살어리랏다