نام اصلی: I Returned as an FFF-Class Witch Doctor
نام فارسی: بازگشت دکتر جادوگر کلاس FFF
نام های دیگر:
회귀했는데 FFF급 부두술사