نام اصلی: Max Talent Player
نام فارسی: بازیکن با استعداد
نام های دیگر:
재능만렙 플레이어
Talent Management Player
A Talented Player