نام اصلی: Superhuman Era
نام فارسی: دوره‌ی ابر انسان
نام های دیگر:
Era of Overman
The Era of Overman
초인의 시대