نام اصلی: Past Life Regressor (2022)
نام فارسی: بازگشت به زندگی گذشته
نام های دیگر:
Jeongsaengja
Jeongsaengja (2022)
Past Life Returner
Reincarnator (2022)
転生の太陽
转生者
전생자 (2022)