نام اصلی: SSS-Class Suicide Hunter
نام فارسی: شکارچی خودکشی سطح SSS
نام های دیگر:
SSS급 자살헌터
SSS-Class Revival Hunter
SSS-Class Hunter That Needs To Die To Live