نام اصلی: Absolute Martial Arts
نام فارسی: هنر های رزمی مطلق
نام های دیگر:
절대무신