نام اصلی: Conqueror of Modern Martial Arts Kang Haejin
نام فارسی: فاتح هنرهای رزمی مدرن کانگ هه جین
نام های دیگر:
Emperor With an Inconceivable Heart
Emperor Wangsin
왕신황제