نام اصلی: Reincarnation Path of The Underworld King
نام فارسی: مسیر تناسخ پادشاه دنیای مردگان
نام های دیگر:
염라강림