نام اصلی: The Genius Assassin Who Takes it All
نام فارسی: قاتل نابغه ای که همه چیزو میگیره
نام های دیگر:
혼자 다 해 먹는 천재 암살자
The Genius Assassin Who Eats All By Himself
The Genius Assassin Who Eats Everything Alone
The Genius Assassin Who Takes It All