نام اصلی: The Legendary Tripod
نام فارسی: افسانه سه پایه ای
نام های دیگر:
War Tripod
무신향로
战鼎
Zhanding