نام اصلی: Urban Fairy King
نام فارسی: پادشاه افسونگر شهری
نام های دیگر:
Back to the Mortal World
Metropolis Immortal King
Tiên Vương Trùng Sinh
Urban Immortal King
도시의 전설
都市仙王