نام اصلی: Worthless Profession: Dragon Tamer
نام فارسی: کلاس بی ارزش: رام کننده اژدها! ، من ضعیف ترین کلاس رو گرفتم، رام کننده اژدها!؟
نام های دیگر:
I Got the Weakest Class, Dragon Tamer
全民转职:驭龙师是最弱职业