نام اصلی: The Ancient Sovereign of Eternity
نام فارسی: پادشاه باستانی ابدیت
نام های دیگر:
The Ultimate of All Ages
Eternal Supreme
만고지존
二度目の人生俺は至尊になる
万古至尊
The Eternal Supreme
Everlasting Supreme
The Ancient One