نام اصلی: Off to an Invincible Start
نام فارسی: از همین اولش شکست ناپذیرم
نام های دیگر:
Invincible at the Start
Already Invincible at the Beginning
开局就无敌