نام اصلی: I Am The Dengle
نام فارسی: من فرشته مرگ هستم
نام های دیگر:
亡灵天使
I Am the Angel of Death
I Am the Dengle