نام اصلی: I Am the Shadow Reverend
نام فارسی: من فقط در سایه کشیشی ارجمندم
نام های دیگر:
全民转职:我牧师,都什么阴间技能