نام اصلی: Qing Yu Nian
نام فارسی: تقدیس زندگی باقی‌مانده
نام های دیگر:
Celebrating More Than One Year
Celebrating the Remaining Life
Qìng Yú Nián
庆余年 (绘世TONY)