نام اصلی: Greatest Sword Immortal
نام فارسی: نیرومند ترین تیغه جاویدان
نام های دیگر:
大剑神