نام اصلی: Ultimate Soldier
نام فارسی: سرباز نهایی
نام های دیگر:
Zuizhong Hun Yi
Final Will
계승받은 자
로벨: 악의를
ロベル〜ウォースピリットの継承者〜 最终魂意