نام اصلی: Eternal Saint
نام فارسی: مقدس جاودان
نام های دیگر:
万古圣尊