نام اصلی: My Wife is a Demon Queen
نام فارسی: همسرم ملکه شیطانیه
نام های دیگر:
我老婆是魔王大人
My Wife Is the Demon Queen