نام اصلی: I'm an Ex-class Hunter
نام فارسی: من شکارچی سابق ام
نام های دیگر:
Ore wa EX-Kyuu Hunter da
俺はEX級ハンターだ