نام اصلی: The Hero Returns
نام فارسی: قهرمان برمیگردد
نام های دیگر:
Hero, Returns
영웅, 회귀하다
Hero Returns