نام اصلی: Return of the SSS-Class Ranker
نام فارسی: بازگشت رتبه دار سطح SSS
نام های دیگر:
SSS급 랭커 회귀하다