نام اصلی: How to Kill a God
نام فارسی: چطور یه خدا رو بکشیم
نام های دیگر:
신을 죽이는 방법
诸神,得罪了