نام اصلی: Returned as a Martial Genius
نام فارسی: بازگشت به عنوان نابغه ی هنرهای رزمی
نام های دیگر:
I Came Back and I Was a Martial Genius
I Came Back, a Martial Genius
Martial art genius returnee
Return of the Martial Arts Genius
Returned as a Martial Arts Genius
The Resurgent Martial Prodigy
When I Went Back, I Was a Martial Arts Genius
회귀했더니 무공 천재