نام اصلی: The Lone Necromancer
نام فارسی: تنها نکرومنسر , تنها جادوگر تاریک , تک جادوگر تاریک
نام های دیگر:
Only I Am a Necromancer
Solo Necromancy
나 혼자 네크로맨서