نام اصلی: I Regressed as the Duke
نام فارسی: زندگی دوباره به عنوان دوک
نام های دیگر:
회귀했더니 공작