نام اصلی: The Lazy Swordmaster
نام فارسی: استاد شمشیرزنی تنبل