نام اصلی: Hunter Academy's Battle God
نام فارسی: خدای مبارزه ی آکادمی شکارچیان
نام های دیگر:
헌터 아카데미의 최강투신
Hunter Academy’s Strongest Battle God