نام اصلی: Is The Demon King A Healer?
نام فارسی: آیا پادشاه شیطان یک درمانگر است؟
نام های دیگر:
힐러인데 마왕!?