نام اصلی: Bug Hunter
نام فارسی: شکارچی باگ
نام های دیگر:
Bug Eater
버그이터