نام اصلی: Ranker's Return (2021)
نام فارسی: بازگشت رتبه‌برتر
نام های دیگر:
Ranker's Return (Remake)
榜上玩家的归还
랭커의 귀환 (2021)