نام اصلی: Damn Reincarnation
نام فارسی: لعنت به این تناسخ
نام های دیگر:
빌어먹을 환생