نام اصلی: I Killed an Academy Player
نام فارسی: من بازیکن آکادمی رو کشتم