نام اصلی: Martial Wild West
نام فارسی: غرب وحشی هنرهای رزمی
نام های دیگر:
무림서부
Wild West Murim